Průvodce zakázkou

Průvodce tlumočením

Objednávka

Tlumočení se objednává na půlden nebo na celý den. Maximální délka půldenního tlumočení jsou 4 hodiny a u celodenní zakázky 8 hodin včetně přestávek a přesunů.
U simultánního tlumočení je třeba objednat vždy dva tlumočníky na každý jazyk. U konsekutivního tlumočení se při malém počtu účastníků a krátké době trvání objednává jeden tlumočník. U delších a obsahově náročnějších akcí je třeba objednat tlumočníky dva – ti se pak při práci střídají.
U simultánního tlumočení je třeba objednat tlumočnickou kabinu a kvalitní kabinovou a ozvučovací techniku.

Cenové sazby a platba

Cenové sazby jsou stanoveny na půlden a celý den. Ve výjimečných případech u akcí kratších než 1 hodina lze poskytnout sníženou cenu. Hodinové sazby nenabízíme.
Pokud dojde ke zrušení již objednaného tlumočení, účtujeme storno poplatek – 50 % základní sazby, pokud dojde ke zrušení 1 den před akcí, a 100 % v případě zrušení v den konání objednané akce.
Platba se provádí na základě faktury s obvyklou dobou splatnosti 2 týdny. Jsme plátci DPH.

U tlumočnických zakázek je třeba v zájmu dobrého výsledku zajistit:

  • přímý výhled na řečníky a do sálu,
  • dobrou slyšitelnost,
  • texty, které budou na akci čteny, a veškeré psané materiály (promítané prezentace) k dispozici předem

Za těchto podmínek můžeme za svou práci nést plnou odpovědnost a podávat kvalitní výkony.

Průvodce překladatelskou zakázkou

Když poptáváte překlad, připravte si prosím následující základní informace:

  • o jaký text se jedná,
  • z jakého jazyka do jakého jazyka potřebujete text přeložit,
  • účel překladu (pro koho je určen, zda bude publikován apod.),
  • termín, kdy má být překlad hotový,
  • zda máte na překlad zvláštní požadavky, např. dodržení Vaší firemní terminologie nebo pravidel pro úpravu dokumentů apod.

Cenu odvozujeme od počtu tzv. normostran překladu (jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer). I proto pro účely cenové kalkulace potřebujeme, abyste nám text poslali. Zjistíme počet normostran originálu a odhadneme počet stran překladu (rozsah textu se při překladu o něco málo mění) – v případě Wordu vycházíme z počtu znaků včetně mezer, v případe Powerpointu z počtu slov.

Platba se provádí na základě faktury s obvyklou dobou splatnosti 2 týdny. Jsme plátci DPH.

Když zakázku zadáte, podle charakteru a rozsahu textu vybereme vhodného překladatele a korektora (jejich kapacitu zjišťujeme už při přípravě cenové nabídky), případně sestavíme překladatelský tým, a zakázku Vám potvrdíme. Každý text u nás prochází korekturou (či přesněji revizí) druhého profesionálního překladatele – tato revize je v ceně.

V případě storna po objednání vyúčtujeme práci, kterou do dne storna překladatelé a korektoři odvedli.

Máte-li z minulosti podobný text, který s překládaným textem souvisí, pomůže nám, když nám starší text dáte k dispozici. Je možné, že v případě pochybností se Vás překladatelé budou ptát, jak bylo to či ono přesně myšleno nebo zda máte pro nějaké slovo nebo termín preferovaný překlad.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“