Iva Švajcrová

Iva Švajcrová

Od r. 1999 překladatelka a tlumočnice na volné noze

 

Pracovní jazyky:                  

čeština – mateřský jazyk

němčina

angličtina

slovenština

 

 

Vzdělání:

2011–2014 Akademie Raphael, studium goetheanského umění a umělecké terapie
2006–2009 studium na škole Sophia v Bratislavě
1994–2001 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie
magisterský studijní program: překladatelství a tlumočnictví: angličtina – němčina
1998–1999 Sárská univerzita v Saarbrückenu
2 semestry na Tlumočnickém ústavu – překladatelství a tlumočnictví (němčina – angličtina)
1989–1993 Gymnázium ve Vlašimi

Hlavní zakázky

Simultánní tlumočení

2010–2014

Tlumočení na mnoha akcích pro environmentální neziskové organizace (např. Arnika, Zelený kruh, Duha, Bioinstitut apod.)

2005–2014

Tlumočení pro různé firmy (D.I.SEVEN, OVB, McKinsey, BAXTER, Opinion Window, Buderus, TACOMA) a nadace (např. nadace Heinrich Böll Stiftung)

2010–2013

Tlumočení na workshopech a seminářích RWE, Transgas

2006–2009

Tlumočení na konferencích o politickém aktuálním dění pořádaných nadací Heinrich-Böll-Stiftung

2006 a 2008

Tlumočení na historických konferencích pro Historický ústav AV ČR

2007–2008

Tlumočení mnoha seminářů v rámci evropského projektu Fit for Gender o genderových otázkách

2003–2004 (celý rok)

Tlumočení v rámci projektu Twinning o provádění práva EU na krajské úrovni na Ministerstvu životního prostředí (NJ, ČJ)

2002 (po celý rok)

Tlumočení v rámci projektu Twinning na Ministerstvu životního prostředí, téma: Povolovací orgány a monitoring v oblasti ochrany ovzduší (hlavně NJ, ČJ)

2000–2001

Projekt Twinning (EU) – Česká inspekce životního prostředí

– simultánní tlumočení na workshopech a konferencích v rámci projektu (hlavně NJ, ČJ)

2000–2002

Tandem

– simultánní tlumočení na konferencích Česko-německého fóra mládeže (NJ, ČJ)

Konsekutivní tlumočení

2013–2014

Tlumočení na seminářích pro anthroposofické lékaře a terapeuty

2005–2014

Dlouhodobá spolupráce s farmaceutickou firmou Baxter BioScience

2005–2013

Tlumočení pro Úřad vlády a různá ministerstva ČR

2005–2014

Tlumočení pro různé firmy (D.I.SEVEN, OVB, McKinsey, BAXTER, Opinion Window, Buderus, TACOMA) a nadace (z.B. nadace Heinrich Böll Stiftung)

2004

Tlumočení v rámci projektu Twinning o sociálním začleňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí (NJ, ČJ)

2003–2004

Tlumočení v rámci projektu Twinning o provádění práva EU na krajské úrovni na Ministerstvu životního prostředí (NJ,ČJ)

2002

Tlumočení v rámci projektu Twinning na Ministerstvu životního prostředí, téma: Povolovací orgány a monitoring v oblasti ochrany ovzduší (NJ,ČJ)

2002

Tlumočení na týdenních seminářích pro delegáty ČR o odpadovém hospodářství v SRN, pořádaných Bavorskou správní školou a podporovaných Bavorským ministerstvem pro územní rozvoj a životní prostředí (NJ, ČJ)

2000–2001

Projekt Twinning (EU) – Česká inspekce životního prostředí

Konsekutivní tlumočení v rámci projektu – konference, návštěvy odborníků z Německa nebo Dánska, školení pro nově příchozí inspektory (minimálně 40 dní, NJ, ČJ)

Překlady             

2005–2014

Texty z oborů farmacie, strojírenství, výpočetní techniky, energetiky, digitálních technologií, hornictví, zdravotnictví, stavebnictví, automobilového průmyslu, zahradnictví, krajinářství, architektury, kultury, umění, sociálních věd apod.

2014

Překlad knihy od Jörga Schrödera s názvem Oldřich Hozman – Architekt

2005–2013

Dlouhodobá spolupráce na překladech pro farmaceutickou firmu Baxter a nadaci Heinrich Böll Stiftung

2003–2004

Překlady v rámci projektu Twinning o provádění práva EU na krajské úrovni na Ministerstvu životního prostředí

2002–2003

Překlady pro projekt Twinning na České správě sociálního zabezpečení

1999–2001

Projekt Twinning (EU) – Česká inspekce životního prostředí

– více než 150 stran textu z němčiny a angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny a němčiny (zprávy, podklady ke konferencím, Příručka pro inspektory…)

2001–2002

Ministerstvo životního prostředí

– překlady z češtiny do angličtiny, překlady v rámci Twinning Project na oddělení ochrany ovzduší (AJ/NJ/ČJ)

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“