Jindra Stehlíková

Od listopadu 1998 nezávislá tlumočnice a překladatelka (OSVČ)

Členka Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)

 

Pracovní jazyky:

čeština (mateřský jazyk)

francouzština (aktivní jazyk)

slovenština (pasivní jazyk)

 

Vzdělání:

leden 2001: složení státní závěrečné zkoušky z oboru překladatelství a tlumočnictví francouzština s doplňkem ekonomie na Ústavu translatologie při FF UK

1994–2001: Ústav translatologie při FF UK, obor: překladatelství a tlumočnictví francouzština s doplňkem ekonomie

1994: Maturitní zkouška, složená na francouzském lyceu CARNOT v Dijonu (Francie) Prospěch: mention bien – odpovídající českému průměrnému prospěchu: 1,00–1,30

1991–1994: Lyceum CARNOT v Dijonu (Francie)

1989–1991: Gymnasium Jana Nerudy v Praze

1982–1989: Základní škola, z toho 1982–1985: francouzská základní škola absolvovaná v Alžírsku

Stáže:

8.–15. 7. 2001: Session de formation pour interprètes des Pays d‘Europe centrale et orientale – stáž konsekutivního a simultánního tlumočení uspořádaná pod záštitou SCIC a Centre européen de langue française ve Varšavě

28. 1.–15. 2. 2002: Stage de formation pour interprètes tchèques et slovaques – stáž konsekutivního a simultánního tlumočení v Praze na Ústavu translatologie pořádaná pod záštitou SCIC a Agence intergouvernementale de la francophonie

Pracovní zkušenosti

Hlavní oblasti tlumočení a překladů

Státní správa:

Ministerstvo zemědělství – tlumočení v rámci monitorovacích výborů EU

Ministerstvo financí – twiningový program Státní pokladna (simultánní a konsekutivní tlumočení odborných seminářů z oblasti účetnictví a státních financí)

Ministerstvo pro místní rozvoj – twiningový program

Senát ČR – simultánní tlumočení odborných přednášek

Kancelář prezidenta republiky – simultánní tlumočení tiskových konferencí a konsekutivní tlumočení při oficiálních akcích v letech 2001–2002 zaměstnána v KPR na částečný úvazek jako překladatelka

Ministerstvo spravedlnosti ČR – simultánní tlumočení odborného semináře Česká správa sociálního zabezpečení – konsekutivní tlumočení při jednáních se zahraničními partnery

Ministerstvo kultury – konsekutivní tlumočení oficiálních přijetí zahraničních návštěv aj.

Kultura: 

Francouzský institut v Praze, simultánní tlumočení odborných přednášek, překlady titulků k filmům, tlumočení filmů

CEFRES – tlumočení odborných přednášek

Tlumočení v rámci festivalu Jeden svět

Soukromý sektor:

Peugeot Česká republika, Pierre Fabres, Lafarge, Holcim, Metal service, s. r. o, Dalkia Česká republika, Veolia Water, Moulin, s. a., aj.

Odbory:

Simultánní tlumočení četných zasedání Evropských rad zaměstnanců (Holcim, Lafarge, DHL, Abott, Veolia, GDF Suez ad.), dále seminářů odborových federací, překlady pro Evropskou odborovou konfederaci

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“