Petra Hanušová

Překladatelka a lektorka angličtiny na volné noze

 

Pracovní jazyky:

čeština – mateřský jazyk

angličtina – aktivní jazyk

ruština – pasivní jazyk

francouzština – pasivní jazyk

 

 

Vzdělání:

1993–1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterský program (titul Mgr. 1999)
Překladatelství-tlumočnictví angličtina, ruština (Ústav translatologie)
1996 Московский государственный лингвистический университет, МГЛУ, (Moskevská státní lingvistická univerzita) semestrální studijní pobyt v Moskvě
1992–1993 Urbana High School, Urbana, Ill. USA, studium posledního ročníku střední školy ukončené závěrečnou zkouškou
1989–1992 gymnázium Liberec

Další studium

2007 Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM, PF UK Praha, pokračovací kurz pro překladatele právnických textů – angličtina
2006 Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM, PF UK Praha, právnická ruština – úvodní kurz
1996 Měsíční stipendijní pobyt v UK
Program pro studenty překladatelství uspořádaný Klubem rotariánů (Rotary Club)

Pracovní zkušenosti

Překlady

2014–

Cyberfox, s. r. o. – překlady pro mezinárodní projekt v oblasti vývoje webových aplikací

2010–2014

Překlady článků z týdeníku The Economist pro časopis Respekt

2002–

Easytalk, s. r. o. – překlady odborných textů zejména v oblasti účetnictví, investičních fondů, ekonomiky a práva (výroční zprávy, účetní závěrky, prospekty, smlouvy), překlady publicistických textů

2004–

Atkins & Langford Development, s. r. o. – překlady odborných textů pro developerskou společnost

2012­–2013

Překlady článků ze zahraničního tisku pro časopis Bel Mondo

2010–2012

Překlady článků z týdeníku The Economist pro časopis Ekonom

2009

Velvyslanectví Kanady v České republice – vypracování rozsáhlejšího překladu

2002–2009

24SNAiLS, a. s. – překlady a titulkování dokumentárních pořadů

2002–2008

Ernst & Young, k. s. – překlady odborných textů zejména v oblasti účetnictví, auditu, práva

2000–2002

Arthur Andersen Česká republika, k. s. – interní překladatelka, překlady účetních závěrek, výročních zpráv, prezentací obchodního poradenství, dokumentace k výběrovým řízením, rodných listů, vysvědčení, daňových dokumentů, smluv, tiskových zpráv, novinových článků

Tlumočení

2002–2005

Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava – simultánní tlumočení dokumentárních filmů

2004–2005

Optimum Distribution CZ & SK, s. r. o. – konsekutivní tlumočení školení obchodních zástupců kosmetických značek Lancaster, Chanel, Kenzo

1999

MZ Liberec Ltd. konsekutivní tlumočení obchodních jednání se zahraničními partnery

1998

Optimed Ltd. – doprovodné tlumočení na mezinárodní výstavě optiky v Miláně

Výuka jazyků

2000–2007

IncoCzech Travel Prague, s. r. o. – výuka anglického jazyka

2004–2007

IDS Scheer ČR, s. r. o. – výuka anglického jazyka

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“