Překlady

Poskytujeme všechny typy překladů – soudní s ověřením, odborné i literární. Překládáme texty pro webové stránky, publicistické články, smlouvy aj. Tvoříme a časujeme titulky k filmům. Poskytujeme překlady náročné na odbornost i vysokou stylistickou kvalitu. U každého překladu provádíme důkladnou korekturu, která je zahrnuta v ceně. Na překladech do cizích jazyků se vždy podílejí rodilí mluvčí. Angličtina, němčina, francouzština, španělština.

Dlouhodobá spolupráce

Specializujeme se především na dlouhodobé zakázky a kombinované projekty, které vyžadují týmovou spolupráci a náročnější koordinaci (např. tlumočení konference a překlad prezentací nebo dalších doprovodných materiálů). Na dlouhodobém projektu vždy pracují stejní lidé. Ti se seznámí se specifickou problematikou a terminologií, tvoří terminologické glosáře (slovníky), a mohou tak zajistit jednotnost překladů.

Filmové titulky

Dokážeme vytvořit i filmové titulky. V tom případě je třeba domluvit, budete-li potřebovat „holé“ titulky určené k ručnímu promítání například na filmovém festivalu, nebo titulky načasované. Dohodneme také formát, v jakém titulky budete potřebovat, a další parametry (především počet znaků na řádku a maximální čtecí rychlost).

Ověřené překlady

Spolupracujeme i se soudními tlumočníky a zajišťujeme ověřené překlady „s razítkem“. Při překladu se soudním ověřením se originál svazuje s překladem v jeden celek. Pokud potřebujete originální dokument ještě pro jiné účely, doporučujeme si pořídit jeho ověřenou kopii, která může být svázána s překladem. Pokud mají být součástí originálního dokumentu podpisy, razítka, notářská ověření apod., je třeba, aby byl k překladu zadán až konečný dokument s těmito náležitostmi.

Právní předpisy nedovolují ověřovat dokumenty bez doplněných podpisů, popř. dalších údajů (tj. bianco dokumenty). V takovém případě text samozřejmě přeložit můžeme, ale nebude opatřen razítky soudního tlumočníka.

Jazyky

Nejčastěji překládáme mezi češtinou a angličtinou, němčinou, francouzštinou a španělštinou, ale jsme schopni postarat se i o kombinace s mnoha dalšími jazyky. Nabízíme také překlady v kombinacích mezi dvěma cizími jazyky, např. angličtina–němčina.

Práce v týmu a kvalita

Veškeré objednávky koordinuje zkušený překladatel. Pro každou zakázku vybírá nejvhodnější překladatele a opakované zakázky zadává pokud možno stejným překladatelům – to zaručuje celkovou kontinuitu a jednotnost terminologie. Každé zakázce věnujeme maximální péči a bez výjimky dodržujeme dohodnuté termíny a podmínky.

Na překladech pracujeme vždy v týmu ve složení koordinátor, překladatel a korektor. Při překladech do cizího jazyka je členem týmu rodilý mluvčí. Každý překlad prochází důkladnou korekturou (revizí) druhého překladatele, protože člověk je bytostí chybující a víc očí víc vidí. Tato korektura je zahrnuta v ceně překladu.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“