Tereza Kodíčková

Tereza Kodickova

Tlumočnice a překladatelka – OSVČ

 

 

Pracovní jazyky:     

čeština – mateřský

angličtina – aktivní

slovenština – pasivní (pouze ze slovenštiny)

 

Vzdělání

1994–2002        Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav politologie, Ústav translatologie

magisterský program v oboru politologie a překladatelství a tlumočnictví (angličtina)

2000–2001        University of Cambridge, Velká Británie

Faculty of Social and Political Sciences

12 měsíční výzkumný stipendijní pobyt

1999–2000        Central European University (CEU) v Budapešti

Program on Gender and Culture

studium v rámci programu Rodová a kulturní studia

Pracovní zkušenosti – výběr 2001–2012

Tlumočení (simultánní a konsekutivní)

konference, semináře, prezentace, workshopy, školení, přednášky, společenské akce, tiskové konference, pracovní jednání, diskuse, kulaté stoly, doprovodné tlumočení

Výběr ze zadavatelů:

 •  Soukromý sektor: Aventis Pasteur, Dulux, ČEZ, Skanska, T-Mobile, Tipsport, SOFRECO, KPMG, Škoda, SKF ložiska, PerfectCrowd, AiP, Český institut interních auditorů, Česká fotovoltaická asociace, Institut pro sociální a ekonomické analýzy, International Swap Dealers Association, Centrum komplexní péče Dobřichovice
 • Veřejný sektor: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Policie ČR, Justiční akademie, Česká správa sociálního zabezpečení, Česká inspekce životního prostředí, Český úřad bezpečnosti práce, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Česká televize, Český rozhlas, ČVUT
 •  Neziskový sektor: Nadace Friedricha Eberta, Člověk v tísni, La Strada, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Profem, Výbor pro odškodnění romského holokaustu, SOS dětské vesničky, Nadace Dětský mozek
 •  Kultura: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, filmové festivaly Jeden svět, Film on Music, Music on Film, Mezipatra; festivaly Datatransfer, Designblok, Apriles
 • Osobnostní rozvoj: The Art of Being, SoulWave Institut, Dorset School of Biodanza, Skydancing Tantra Institut, Tantra Essence, sdružení Hlasohled

Překlady

 •  Administrativní a odborné texty především v oborech ekonomie a finance (účetnictví, výroční zprávy, bankovnictví, interní audit), právo (smlouvy, právní dokumentace), marketing (propagační materiály, tiskové zprávy), IT (SW licence, manuály, lokalizace), životní prostředí, vzdělávání a školení
 • Vedle zadavatelů tlumočení též např.: Subway Sandwiches, Extrem Tour, VHB Soft, UNHCR, Velvyslanectví Kanady v ČR
 • Publicistika: časopisy Respekt, Euro, Ekonom
 • Akademické texty: Sociologický ústav AV ČR (především vzdělávání, korupce, přímá demokracie), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • Titulkování filmů (viz Kultura)
 • Odborná literatura:

Sandra Fredman: Antidiskriminační právo

Michael Smith: Vnímání a realita korupce v České republice. Nové výzkumy, metody a postupy, 2008

Michael Smith: Přímá demokracie v praxi: politika místních referend v České republice, 2007

 

 

 

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“