Kateřina Nevanová

Tlumočnice a překladatelka na volné noze (OSVČ)

 

Pracovní jazyky:

angličtina

španělština

čeština

slovenština (pasivní jazyk – pouze ze slovenštiny)

 

Vzdělání:

2013                Komora soudních tlumočníků ČR, kurs pro tlumočníky a překladatele právnických textů na téma nový občanský zákoník v překladatelské praxi

2003                Právnická fakulta UK, kurs pro soudní překladatele a tlumočníky

1996–2003      Magisterské studium, Ústav translatologie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, specializace překlad – angličtina, španělština

1991–1996      Česko-španělské dvojjazyčné gymnázium Budějovická, Praha

Zahraniční jazyková zkušenost

1996–1997      příprava na Certificate of Proficiency in English, Oxford, Velká Británie

2001                stáž v rámci programu Erasmus na Universidad de Granada, Španělsko

Fakulta tlumočnictví a překladatelství, pracovní jazyky angličtina a španělština

Profesní zkušenosti

Tlumočení (simultánní a konsekutivní)

Doprovodné, konsekutivní a simultánní tlumočení pro zrakově postižené

tlumočení jednání a pořizování zápisu pro generálního tajemníka Evropské unie nevidomých

tlumočení pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR

tlumočení auditu Mezinárodní federace vodicích psů (IGDF) ve Středisku výcviku vodicích psů (SVVP)

Středisko výcviku vodicích psů

tlumočení na Mezinárodní soutěži nevidomých hudebních interpretů

Tlumočení pro konzultantské společnosti

McKinsey

Marketing Dimensions

tlumočení jednání, auditů apod.

Tlumočení problematiky Evropské unie a strukturálních fondů

SOFRECO

tlumočení na krajských úřadech pro twinningový projekt Posilování veřejné interní finanční kontroly na regionální úrovni

Spark Interpreting & Translation, s. r. o.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí – zasedání monitorovacích a koordinačních výborů operačních programů EU

CzechInvest – twinningový projekt Program rozvoje subdodavatelů

Průzkumy trhu

Marketing Dimensions

tlumočení skupinových diskusí (focus groups)

Překlady

Překlady pro zrakově postižené

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS

překlady zápisů z jednání řídícího výboru Evropské Unie nevidomých

překlady a redakce článků pro časopis ZORA

překlad pokynů pro tvorbu internetových stránek Blind Friendly Web

překlad podkladů pro program EU EUQUAL

Středisko výcviku vodicích psů

překlady interních dokumentů, informačních letáků a článků

překlad Standardů Mezinárodní federace vodicích psů

Překlady právních textů

překlady formulářů a pravidel pro alternativní řešení sporů o doménová jména ADR.eu pro rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

překlady různých typů smluv a korespondence s právní tematikou

Překlady pro konzultantské společnosti

McKinsey & Company, Inc. Czech Republic

překlady interních i externích dokumentů a prezentací

Marketing Dimensions

překlady a korektura průzkumů trhu a dalších dokumentů

Překlady textů publicistického charakteru

Exkluzivní spolupráce ekonomických týdeníků BusinessWeek a Euro – překlad článků

Exkluzivní spolupráce týdeníků Respekt a The Economist – překlad článků

Překlady problematiky Evropské unie a strukturálních fondů

Magistrát hl. m. Prahy

překlady operačních programů Praha, podkladů pro zasedání Společného monitorovacího výboru, korespondence s Evropskou komisí apod.

Spark Interpreting & Translation, s. r. o.

překlady operačních programů, zpráv, podkladů pro jednání apod. pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Překlady pro nevládní organizace

Člověk v tísni

překlad věstníku ze summitu o Kubě

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“