"Babylonia pod vedením Mirka Pošty a Kateřiny Výborné pro náš časopis přeložila více než 3000 stran článků z týdeníku The Economist. Po 7 let každý týden od "odemknutí" textů pro Respekt až po "odchod" našeho týdeníku do tiskárny uplynulo v podstatě jen pár hodin. I přes tyto náročné termíny překladatelé vždy poskytovali profesionální komplexní služby včetně korektur všech překladů. Výborná spolupráce, pečlivost i jazykový cit. "
Za týdeník Respekt Kateřina Mázdrová-Ducháčková, redaktorka vydání

"Se společností Babylonia úzce spolupracujeme od roku 2011. Tato firma nám pravidelně zajišťuje tlumočení na konferencích Gartner “IT Leadership Trends” určené pro IT profesionály a IT manažery. Oceňuji především jejich spolehlivost, pečlivost, profesionální přístup a příjemné vystupování. Spolupráci s nimi mohu vřele doporučit."
Hana Kabilová, Senior Event Manager, KPC – Group, s.r.o., zastoupení společnosti Gartner

"Děkujeme týmu Babylonie za profesionální spolupráci při pravidelném tlumočení našich odborných školení pro zaměstnance. Díky jejich pečlivosti a pohotovosti každá akce probíhá k naší maximální spokojenosti. Týmu Babylonie také vděčíme za profesionální lokalizaci našich webových stránek do angličtiny a němčiny. Díky kvalitnímu cizojazyčnému provedení se stránky setkávají s pozitivní odezvou u našich anglicky a německy hovořících zákazníků. Víme, že na tlumočníky a překladatele Babylonie se můžeme vždy spolehnout."
Ing. Andrej Garaj, Prádelna Kyselý, a. s.

"S kolegy z Babylonie jsem spolupracovala mimo jiné jakožto koordinátorka projektu francouzské firmy Sofreco, která se v Čechách podílela na zlepšování interního auditu ve veřejné správě. Jsem původní profesí také tlumočnice a překladatelka a obracela jsem se výhradně na Babylonii, protože jsem věděla, že její překladatelé a tlumočníci jsou vysoce profesionální jak při výkonu svého povolání, tak v kontaktu s klienty. Projekt zahrnoval mnoho hodin spolupráce mezi zahraničními experty a pracovníky krajských úřadů a tlumočníci z Babylonie byli vždy stoprocentně spolehliví a jejich překlady měly vysokou úroveň. Je radost s nimi spolupracovat, svou práci berou vážně a vřele je doporučuji."
Mgr. Kateřina Matoušková Šindelářová

"Babylonii děkujeme za trvale vysokou úroveň překladatelské práce, kterou odvádí při přípravě unikátních knih o výtvarném umění vydávaných Galerií Zdeněk Sklenář. Díky spolupráci s Babylonií jsme v celosvětové distribuci mohli prezentovat anglickou verzi monografie Federica Díaze Resonance či katalog k výstavě Čína Zdeňka Sklenáře v Pekingu. Pro výstavu Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu zajistili Babyloňané překlad katalogu, stejně jako pro výstavu díla Zdeňka Sýkory Letná XL konané v naší galerii. Vyzdvihnout je třeba především erudovanost, spolehlivost a komplexnost služeb Babylonie, tedy překlad včetně jazykové korektury a včasné finalizace pro tisk."
Mgr. Lenka Hajerová, odpovědná redaktorka Galerie Zdeněk Sklenář

"Dovoluji si Vašemu týmu touto cestou předat poděkování od senátorek a senátorů za vysokou úroveň tlumočení na zahraniční cestě výboru do Švýcarska a Lichtenštejnska, které zajistila paní Mgr. Martina Stocker. Děkujeme za dobrou spolupráci."
Mgr. Jana Hauserová, tajemnice Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Senát Parlamentu ČR

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“