Proč Babylonia

  • Koordinátorem zakázek není sekretářka, ale zkušený překladatel/tlumočník. Ten Vám dokáže nejlépe poradit a posoudit, jak se o zakázku postarat. Pomůže Vám vybrat nejvhodnější typ tlumočení i potřebnou tlumočnickou techniku, v případě překladů Vám popíše, jakým způsobem bude text zpracován a jak bude zaručen co nejlepší výsledek. Dokáže také fundovaně rozhodnout, který překladatel nebo tlumočník vzhledem ke svým zkušenostem zakázku zpracuje nejkvalitněji.
  • V ceně překladů je zahrnuta korektura druhým překladatelem (tzv. revize). Občas se totiž utne i mistr tesař, a proto pracují na každém překladu „tesaři“ dva – překladatel a korektor.
  • Spíše než „agenturní dispečink“ jsme tedy jakási překladatelská „dílna“.
  • Proto přijímáme jen zakázky, které jsme schopni zvládnout po odborné i časové stránce.
  • Když nevíme, ptáme se. Proto je možné, že se na Vás při práci na překladu nebo před tlumočnickou akcí obrátíme se žádostí o konzultaci. To vše v zájmu dobře odvedené práce.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“