Reference

Postarali jsme se o překlad více než 5 000 stran publicistických textů.

 • Od roku 2007 do roku 2014 jsme až na několik přestávek každý týden překládali dva články z časopisu The Economist pro týdeník Respekt a jeho přílohu Fenomén
 • Překládali jsme anglické články pro časopis Bloomberg Businessweek Česko
 • Překládali jsme anglické a německé články pro měsíčník Bel Mondo (2012–2013)
 • Překládali jsme anglické články z časopisu The Economist pro týdeník Ekonom (2009–2012)
 • Překládali jsme každodenní glosy v rubrice Denní zamyšlení Erika Besta pro týdeník Respekt (2007–2009)
 • Překládali jsme články z časopisu BusinessWeek pro týdeník Euro (2002)

Pro Informační centrum OSN v Praze jsme přeložili

Z odborných projektů

Magistrát hl. m. Prahy

 • Překlad plánu správy památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO – management plán historického jádra Prahy

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 • Překlad pravidel pro zadávání zakázek v rámci externí pomoci EU Praktický průvodce smluvními postupy (Practical Guide to Contract Procedures for EC External Actions)
 • Překlad příručky MZV ČR o české zahraniční spolupráci Czech Development Cooperation (Česká republika pomáhá – ISBN 978-80-86345-71-0)

Ústav zahraničních vztahů

 • Překlad výzkumné práce Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy (Migration from the Arab World)

GLOPOLIS

 • Překlad studie Peníze, energie a potraviny pod kontrolou (Money, Energy and Food under Control)

Projekty EU (Phare Twinning, technická asistence)

Kombinované tlumočnicko-překladatelské služby pro rozsáhlé a dlouhodobé projekty pro Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Českou správu sociálního zabezpečení – podrobněji

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“