Evropské projekty

Babylonia byla výhradním dodavatelem překladatelských a tlumočnických služeb pro celou řadu evropských projektů předvstupní pomoci (twinning a technická pomoc) na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu financí, České správě sociálního zabezpečení, Ministerstvu zdravotnictví. Překlady metodických dokumentů, prezentací, zpráv a tlumočení seminářů a školení.

Výhradní dlouhodobá spolupráce

 • Projekt 2005/017/518.02.04 (CZ/2005/IB/FI/04) – Ministerstvo dopravy Nizozemského království, Ministerstvo financí ČR
  Implementace PPP v České republice
 • Projekt CZ 2005/017-518.02.01.01.0001 – ESV (Státní finanční ředitelství) Švédsko, Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí ČR
  Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě (PIFC)
 • Projekt CZ-PAO/CBC 2003.8.01 – WME Ltd., Gallo ECF Spa, Centrum pro regionální rozvoj ČR
  Technická pomoc auditorům projektů spolufinancovaných z prostředků EU
 • Projekt CZ2003/04-338.07.0202 – Sofreco (Francie), Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí ČR
  Posílení veřejné finanční vnitřní kontroly na regionální úrovni
 • Projekt CZ03/IB/SO/01, CZ2003/004-338.06.01 – Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království, Česká správa sociálního zabezpečení
  Informační systém pro správu volného pohybu osob
 • Projekt CZ02/IB/SO/02 – NICARE (UK), GVG (Německo), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Příprava národního akčního plánu pro sociální začleňování
 • Projekt CZ2001/IB/SO-02 – STAKES (Národní výzkumné a rozvojové centrum pro sociální otázky a zdravotnictví) Finsko, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Testování připravenosti na aplikaci evropské legislativy v oblasti sociálního zabezpečení
 • Projekt Consensus III CZ 99/IB/CO-01 (CZ 9915/01) – NICARE (UK), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká správa sociálního zabezpečení
  Harmonizace v oblasti sociálního zabezpečení
 • Projekt 2001/CZ/16/P/PA/004, Ministerstvo financí ČR
  Zhodnocení kapacity Národního fondu a implementačních agentur ISPA pro realizaci projektů v systému rozšířené decentralizace – překlady dokumentace k systému EDIS

Nevýhradní spolupráce

 • Projekt CZ 2002/IB/SPP/01, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Příprava na čerpání z Evropského sociálního fondu
 • Projekt CZ 2002 / 000-282-10.01, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Struktury pro Sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů a Evropský sociální fond. Budování implementační kapacity
 • Projekt CZ00/IB/SO-01, ref. CZ 2000-03-03 – Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (Německo), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká správa sociálního zabezpečení
  Podpora penzijní reformy
 • Projekt CZ02/IB/EN/04, Ministerstvo životního prostředí ČR
  Finanční nástroje pro implementaci acquis v oblasti životního prostředí, hospodaření s odpady
 • Projekt CZ 2002 / IB/EN/02, Ministerstvo životního prostředí ČR
  Implementace směrnice Rady o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
 • Projekt 2003 Phare Human Trafficking, Ministerstvo vnitra ČR
  Boj proti obchodování s lidmi
 • Technická asistence – WME Ltd., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Příprava programů ISPA a SAPARD
 • Projekt MAT03/CZ/9/1, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt MATRA)
  Uznávání odborných kvalifikací

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“