Lenka Dostálová

Překladatelka a korektorka na volné noze

 

Pracovní jazyky:

čeština – mateřský jazyk

angličtina – aktivní jazyk

španělština – aktivní jazyk

 

 

Vzdělání:

říjen 2007 – březen 2008: Půlroční stáž v českém překladatelském oddělení Evropského parlamentu (Lucemburk)

2006, duben: Úvod do projektového řízení – kurz v rozsahu 14 hodin

2000–2006: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor překladatelství-tlumočnictví – angličtina

1998–2005: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor španělština

2003–2004: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – čtyřsemestrální kurz právnické angličtiny

2003, únor–červen: Stipendijní pobyt na Granadské univerzitě ve Španělsku

1993–1998: Dvojjazyčné česko-španělské Gymnázium Budějovická 680, Praha 4

Ostatní dovednosti:

Práce na PC, MS Word, Excel, PowerPoint uživatelsky, internetová komunikace a vyhledávání v databázích, Český národní korpus, počítačem podporovaný překlad, SDL Trados Studio 2017, WordFast, MemSource.

Vynikající komunikační schopnosti, týmová práce, práce ve vícejazyčném prostředí, dodržování požadavků klienta.

Pracovní zkušenosti

Zkušenosti s překlady týkajícími se EU

  • překlady při stáži v Evropském Parlamentu (2007–2008)
  • překlady a korektury pro on-line vysílání Evropského parlamentu europarltv.europa.eu (pro belgickou agenturu Mostra) (2011–2015)
  • překlady a korektury pro agentury Artlingua a Presto (především pro Evropskou komisi, Evropský parlament a Překladatelské centrum, ale i pro česká ministerstva a další klienty) (2005–současnost)

Překlady a korektury textů týkajících se téměř všech oblastí působnosti EU pro mě od roku 2005 představují zhruba 50 % objemu veškeré mé práce. Témata namátkou: Leader+, regionální rozvoj, rozvoj venkova, zprávy OP (i do angličtiny), politiky zaměstnanosti, CEDEFOP, SZP, ECHA, EMA, BOZP, rozšíření EU, programy rozvojové spolupráce, CHOP, antidumping, programy stability a konvergenční programy, energetická účinnost, rybolov, ochrana životního prostředí atd.

Další specializace

Kromě EU specializace na terminologii chovu a výcviku koní a psů v angličtině i španělštině.

Jiné překladatelské a korektorské zkušenosti

  • překlady a korektury z týdeníku The Economist pro týdeník Respekt (2008–2015)
  • překlady a korektury z týdeníku The Economist pro týdeník Ekonom (2009–2011)
  • překlady a korektury pro měsíčník Bel Mondo (2012–2013)
  • překlady a korektury pro španělskou kulturní a vzdělávací instituci Instituto Cervantes při Španělském velvyslanectví v Praze
  • titulkování filmů pro agenturu Easytalk (festival Jeden svět, 2007)
  • překlady pro Kašpárek, s. r. o. (dětské potřeby a hračky)
  • překlady internetových stránek a internetových obchodů (BigBuy.eu, specializovaná prodejna jezdeckých potřeb www.vkubik.cz)

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“