Barbora Vrbová

Kvalifikovaná tlumočnice a překladatelka z angličtiny a francouzštiny. Simultánní a konsekutivní tlumočení v institucích Evropské unie, na odborných konferencích, školeních, festivalech. Překlady filmů (titulky, dabing) a publicistických textů.

Od května 2003 akreditována jako tlumočnice Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise (SCIC), které zajišťuje tlumočení pro instituce Evropské unie (Evropský parlament, Evropská komise, Evropský soudní dvůr).

Pracovní jazyky: angličtina, francouzština

Vzdělání:

1995–2002 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie
magisterské studium překladatelství a tlumočnictví (angličtina, francouzština)
únor 2002 Kurz tlumočení pro EU (francouzština)
1999 Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT), Paříž, Francie
program Erasmus
semestrální překladatelský a tlumočnický program (angličtina, francouzština)
1991–1995 Gymnázium Nad Alejí, Praha 
závěrečná zkouška: International Baccalaureate
(v angličtině)

Hlavní oblasti překladů a tlumočení

Kultura

 • filmové festivaly (Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Jeden svět, FEBIOFEST, Dny Evropského filmu, FAMUfest, Festival íránských filmů) – titulky, tlumočení filmů, tiskové konference, rozhovory, úvody a besedy, kulaté stoly apod.
 • překlady pro dabing a titulkování filmů
 • tlumočení pro Festival spisovatelů Praha a The Ambassadors’ Concert Series

Média

 • překlady článků publikované v českých časopisech – texty z časopisu BusinessWeek pro Euro, překlady pro Bloomberg Businessweek Česko, pravidelné sloupky pro Reflex, rozhovory
 • PR texty, tiskové zprávy
 • tlumočení a překlady pro novináře International Herald Tribune, The New York Times, The Times, The Hollywood Reporter a The Wall Street Journal
 • tlumočení pro TV pořady (Echo Febiofestu, Show Jana Krause apod.)

Evropská unie

 • simultánní tlumočení na zasedáních Evropského parlamentu a Evropské rady
 • předvstupní twinningové projekty EU PHARE – Ministerstvo práce a sociálních věcíMinisterstvo pro regionální rozvoj a další; tlumočení na schůzkách expertů, tlumočení seminářů a konferencí, překlady manuálů apod.
 • tlumočení na seminářích souvisejících s tematikou EU

Vládní úřady, místní samospráva, nevládní organizace

 • oficiální návštěvy, bilaterální jednání, konference v oblasti mezinárodních vztahů, zejména pro Senát Parlamentu ČR, Kancelář primátora hlavního města Prahy a různá ministerstva
 • semináře a konference pořádané nevládními a neziskovými organizacemi (lidská práva, gender mainstreaming, práce s mládeží, domácí násilí, rozvojové země, životní prostředí…)

Móda

 • překlady a tlumočení pro Louis Vuitton, Toni&Guy, Gucci, Prada, M∙A∙C, Estée Lauder a další

Gastronomie

 • cooking shows, bar shows (Havana Club, Beefeater Gin a další)

Farmaceutické konference

 • různé oblasti medicíny

Telekomunikace a IT

 • workshopy, konference a prezentace o novinkách v oblasti hardwaru, softwaru, internetu, mobilních telefonů (Microsoft, Cisco Systems a další)

Sociální oblast a lidské zdroje

 • několik větších projektů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí Českou správu sociálního zabezpečení – sociální zabezpečení, dávky, důchody, sociální začlenění apod.
 • překlady a tlumočení v oblasti odměňování, firemních penzijních plánů, benefitů, především pro Hewitt Associates/AON
 • odbory

Průzkumy trhu

 • tlumočení „za zrcadlem“ – skupinové diskuse – focus groups (Taylor Nelson Sofres Factum, Opinion Window/ppm factum)
 • semináře, překlady dotazníků a metodologie

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“