Tlumočení

Nabízíme doprovodné, konsekutivní i simultánní (kabinové) tlumočení. Naši tlumočníci mají vysokoškolské tlumočnické vzdělání, akreditaci pro práci v institucích EU a také mnohaleté zkušenosti. Tlumočíme konference, kongresy, zasedání, přednášky, školení, tiskové konference, focus groups pro výzkum trhu a zajišťujeme tlumočení v zahraničí. Poradíme s vhodným typem tlumočení pro Vaši akci. Zajistíme tlumočnickou techniku. Angličtina, němčina, francouzština, španělština.

Konsekutivní tlumočení

Tlumočení následné – „každý chvilku tahá pilku.“ Řečník hovoří, tlumočník si píše, a když řečník skončí, tlumočník tlumočí. Vhodné při malém počtu účastníků a krátké době trvání, např. pro obchodní jednání nebo pracovní schůzky několika partnerů. Obvykle se objednává jeden tlumočník. U delších a obsahově náročnějších akcí je třeba objednat tlumočníky dva – ti se pak při práci střídají.

  • Výhody: nižší náklady, nevyžaduje tlumočnickou techniku.
  • Nevýhody: časová náročnost – každá část projevu zazní dvakrát za sebou (jednou v originále, jednou v překladu), přerušování v projevu řečníka může mít vliv na pozornost a soustředěnost posluchačů.

 Simultánní tlumočení

Tlumočení současné – oba „tahají pilku“ současně. Řečník hovoří, tlumočník sedí v kabině, poslouchá projev přes sluchátka a zároveň tlumočí do mikrofonu. Jeho překlad posluchači slyší ve svých sluchátkách. V tlumočnické kabině sedí vždy dva tlumočníci a při práci se po kratších úsecích střídají. Vhodné pro mezinárodní konference a kongresy, přednášky, školení, semináře, prezentace atd.

  • Výhody: nijak neovlivňuje délku akce, umožňuje spontaneitu projevu a okamžité reakce, neomezuje množství používaných jazyků, po celou dobu akce je k dispozici zvukový technik.
  • Nevýhody: vyšší náklady – je třeba objednat tlumočnickou a ozvučovací techniku a dva tlumočníky na každý jazyk. (Tlumočnickou techniku vám můžeme zajistit.)

Simultánní tlumočení s šeptákovým zařízením

Simultánní tlumočení, při kterém se používá jen jednoduché tlumočnické zařízení zvané „šepták“. Skládá se z mikrofonu se sluchátky nebo i bez sluchátek (pro tlumočníka) a bezdrátových přijímačů (pro posluchače). Tlumočníci nesedí v kabině, ale přímo v sále. Vhodné pro kratší akce s velmi malým počtem posluchačů. Technik při tomto typu tlumočení není k dispozici. Tlumočník není oddělen zvukotěsnou kabinou, a proto může být tlumočení pro účastníky rušivé.

Šušotáž

Zvláštní typ simultánního tlumočení, při kterém tlumočník tichým hlasem tlumočí pouze pro jednoho či dva posluchače, v případě více posluchačů tento typ nelze použít, protože by tlumočník musel mluvit hlasitěji a rušil by ostatní. I tak je třeba zvážit, zda je tento typ tlumočení pro danou akci vhodný a zda tlumočení nebude rušit řečníky, přednášející, herce atd.

Doprovodné tlumočení

Tlumočník klienta doprovází např. na návštěvu potenciálních zákazníků, na obchodní oběd, na rozbahněné pole či na audienci ke králi. Je dobré říct mu předem, zda si má vzít holínky nebo jehlové podpatky. V závislosti na typu akce jde většinou o kombinaci konsekutivního tlumočení a šušotáže.

Tým a kvalita

Kvalita tlumočení má přímý a okamžitý dopad na úspěšnost tlumočené akce. Hlavním kritériem je proto profesní zdatnost. Všichni naši tlumočníci mají vysokoškolské tlumočnické vzdělání z Ústavu translatologie Univerzity Karlovy, který se na přípravu tlumočníků specializuje. Mnozí složili přísné zkoušky stanovené Evropskou unií a získali akreditaci pro tlumočení v institucích EU.

Tlumočení je naše profese. Víme, že k jejímu výkonu nestačí pouze ovládat daný jazyk. Máme mezi sebou pouze kvalifikované a zkušené profesionály, kteří ovládají tlumočnické metody a mají potřebné komunikační dovednosti. Ty nepřicházejí ze dne na den, ale až po letech učení a praxe a dále se prověřují a zdokonalují při stálé týmové spolupráci. Díky ní máme přehled o schopnostech a kvalitě kolegů a ostatních tlumočníků a jsme sami schopni posoudit jejich výkon. Každá zakázka si vyžaduje důkladnou přípravu, nastudování terminologie a pochopení podstaty věci. Právě v zájmu dobrého výsledku je důležité, aby nám klient poskytl předem prezentace a další podklady.

V Babylonii se soustředíme na dlouhodobé zakázky a kombinované projekty, které vyžadují práci v týmu a koordinaci tlumočení a překladů (např. tlumočení semináře a překlad doprovodných materiálů). Na dlouhodobých projektech pracují vždy stejní lidé, kteří se seznámí se specifickou problematikou a terminologií, tvoří jednotné terminologické glosáře (slovníky), a mohou tak zajistit jednotnost.

Tlumočnická a ozvučovací technika

Pro simultánní tlumočení je třeba objednat tlumočnickou a ozvučovací techniku. V případě zájmu nabízíme tlumočnické služby a techniku jako balíček. Spolupracujeme s několika prověřenými dodavateli tlumočnické techniky.

Zajišťujeme potřebné technické vybavení, včetně dopravy, montáže, demontáže a přítomnosti technika po celou dobu akce. Objednávka techniky není nijak složitá. Je třeba znát pouze počet posluchačů, pro které budete potřebovat bezdrátové přijímače se sluchátky, a počet a typy mikrofonů (drátové, bezdrátové přenosné, bezdrátové klopové). Zajišťujeme také šeptákové zařízení, základní sadu tvoří bezdrátový mikrofon a 20 přijímačů pro posluchače. S výběrem tlumočnické techniky Vám rádi poradíme.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“