Martina Stocker

Martina Stocker

Od roku 2000 překladatelka, tlumočnice a jazyková lektorka – OSVČ

 

Pracovní jazyky:

čeština – mateřský jazyk

němčina – aktivní jazyk, soudní tlumočník

angličtina – aktivní jazyk, soudní tlumočník

slovenština – pasivní jazyk (pouze ze slovenštiny)

 

 

Vzdělání:

1996–2002 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie
magisterské studium překladatelství a tlumočnictví (angličtina, němčina)
1998–1999 Universität Passau (SRN), Filozofická fakulta
obor: germanistika, anglistika
2002 Certifikát konferenčního tlumočníka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
1992–1996 Gymnázium Vlašim

Další kvalifikace:

2013 Justiční akademie Praha
Terminologie nového občanského zákoníku – kurz pro soudní tlumočníky
2011 Jmenování soudním tlumočníkem jazyka anglického
2009 Jmenování soudním tlumočníkem jazyka německého
2004 University of Edinburgh (Velká Británie)
Kurz didaktiky anglického jazyka
2002 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (SRN)
Kurz konferenčního tlumočení
2002 Universität Regensburg (SRN)
Studijní pobyt
2001-2002 Právnická fakulta UK
Kurz právnické angličtiny pro překladatele a tlumočníky
1997, 1998 studijní pobyty ve Velké Británii

Profesní zkušenosti

Překlady

Sociologický ústav AV ČR

překlady odborných článků

McKinsey & Company

překlady v oblasti poradenství

Siemens

překlady právních a technických dokumentů v rozsahu několika set stran, překlady se soudním ověřením

Ipsos Tambor

překlady v oblasti výzkumu veřejného mínění

Škoda Auto

odborné překlady a tlumočení

renomované mezinárodní advokátní kanceláře

překlady právních textů a smluv, překlady s ověřením

Prádelna Kyselý, a. s.

překlady technické dokumentace, obchodní korespondence a právních dokumentů, lokalizace firemního softwaru, konsekutivní a simultánní tlumočení na firemních jednáních a školeních

SoCom

lokalizace softwaru a překlady technické dokumentace

Volkswagen

překlady a korektury marketingových prezentací z německého do českého jazyka

Institut INWISO

překlad studie o přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví z NJ do ČJ

BurnusHychem

lokalizace softwaru a překlady technických dokumentů

Langmaster

lokalizace softwaru, korektury výukových programů němčiny a angličtiny

České dráhy

lokalizace zákaznického časopisu Motion, jazykové korektury

Historický ústav AV ČR

překlady odborných textů z oblasti historie z českého do německého jazyka

Sodick Deutschland

překlady technické literatury k obráběcím strojům, lokalizace softwaru, koordinace práce dvou dalších překladatelů, správa terminologické databáze

Ministerstvo zahraničních věcí

překlady odborných publikací

Ministerstvo pro místní rozvoj

překlady odborných příruček

Ministerstvo práce a sociálních věcí

překlad odborného sborníku o migrační politice

Monitor CE media services (2006–2009)

překladatelka a korektorka v rámci týmu připravujícího denní přehled tisku pro Evropskou komisi, zpracování anglických resumé na základě zpráv z českých médií 

Tlumočení (simultánní a konsekutivní) – vybrané reference:

2014                           konsekutivní tlumočení produktového školení v oblasti dezinfekčních prostředků mezi AJ a ČJ

2014                           simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na konferenci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

2014                           simultánní tlumočení ve společnosti Bosch, Jihlava, při příležitosti návštěvy prezidenta ČR

2014                           simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na Mariánskolázeňských rozhovorech

2011, 2014                simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na muzeologických konferencích

2013                           simultánní tlumočení mezi NJ a AJ na konferenci o DPH

2013                           simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na zasedání odborového svazu ETF

2013                           simultánní tlumočení mezi NJ a AJ na konferenci Evropské komise o systému ECVET

2012                           simultánní tlumočení mezi ČJ a AJ na konferenci Média, migranti a společnost

2011                           simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na konferenci Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků

2010                           simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na konferenci Betonové vozovky

2010                           simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na konferenci Umělci – prostředníci změny?

2010                           simultánní tlumočení mezi ČJ a AJ na odborné lékařské konferenci

2010                           simultánní tlumočení mezi ČJ, NJ a AJ na dnech Heinricha Bölla

2010                           simultánní tlumočení mezi NJ a ČJ na konferenci k rodinné politice

2004                           Česká správa sociálního zabezpečení

konsekutivní tlumočení mezi ČJ a NJ v rámci několikadenní studijní cesty do zahraničí

2000–2004               Česká inspekce životního prostředí

konsekutivní a simultánní tlumočení mezi ČJ, NJ a AJ v rámci twinningových projektů

2002–2005               Česko-německá obchodní a průmyslová komora

                                               konsekutivní tlumočení mezi ČJ a NJ v rámci veletrhů

2003–2005               Ackermann-Gemeinde, e.V.

překlady odborných společenskovědních statí, konsekutivní a simultánní tlumočení mezi ČJ a NJ na odborných jednáních, workshopech a konferencích

2003–2006               Comenius, e.V.

konsekutivní tlumočení mezi ČJ a NJ na každoročních vzdělávacích seminářích v oblasti teologie

Výuka:

Výuka anglického a německého jazyka se zaměřením na konverzaci, obecný i obchodní jazyk, realizace seminářů a poradenství v oblasti interkulturní komunikace

Další dovednosti

Zkušenosti s korekturami překladů

Zkušenosti s lokalizací softwaru

Zkušenosti v oblasti monitoringu médií, zpracování resumé

Poradenství v oblasti interkulturní komunikace se zaměřením na německy mluvící země

Zkušenosti s řízením překladatelských projektů, správou překladatelských databází a koordinací překladatelských týmů

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“