Petra Pešková

Překladatelka a tlumočnice na volné noze (simultánní, konsekutivní a doprovodné tlumočení, tlumočení filmů, překlady, jazykové korektury) – od roku 2005

 

Pracovní jazyky:

čeština – mateřský jazyk

angličtina – aktivní jazyk

francouzština – aktivní jazyk

slovenština – pasivní jazyk (pouze ze slovenštiny)

 

Vzdělání:

2000–2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie
Magisterské studium, obor překladatelství – tlumočnictví (angličtina, francouzština)
2004–2005 Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT), Paříž, Francie
Stáž se stipendiem francouzské vlády
Doprovodné a konferenční tlumočení, mezinárodní vztahy, obecný překlad, obchodní angličtina
1999–2000 Rochester Independent College, Rochester, Kent, Velká Británie
Studium anglického jazyka, anglické literatury, francouzského jazyka a divadelní vědy
Zakončeno zkouškami A-levels z anglické literatury a francouzského jazyka s hodnocením A
1993–1999 Gymnázium Voděradská v Praze

 

Profesní zkušenosti

 

Státní správa

Czechinvest

Česká národní banka

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Ředitelství silnic a dálnic

Senát ČR

Správa železniční a dopravní cesty

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pro kancelář Spark Interpreting & Translation, s. r. o.:

Ministerstvo pro místní rozvoj – monitorovací výbory operačních programů, zasedání s představiteli DG Regio, návštěvy v místě realizace projektů, překlad textů Národního strategického referenční rámce, rámcových programů, regionálních operačních programů atd.,

Ministerstvo životního prostředí – semináře týkající se harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí, financování vodohospodářských projektů z evropských fondů a schůzek expertů z iniciativy Jaspers Evropské komise se zástupci ministerstva a konečných příjemců, tlumočení inspekčních návštěv expertů z Jaspers na ČOV,

Ministerstvo dopravy – monitorovací výbory operačního programu Infrastruktura, zasedání s představiteli DG Regio.

 

Soukromý sektor

Týdeník Respekt a týdeník Euro – překlady a korektury překladů z časopisu The Economist

Komerční banka, Société Générale, Deloitte, Kaizen Institute, Ipsos, Kurita, Ultra Premium Brands, Johnsons & Johnsons, ING, Grand Jour de Champagne, Jablonex Group, GfK, GlaxoSmithKline, Zentiva, Klinika rehabilitačního lékařství

 

Neziskový sektor

Člověk v tísni

 

Filmové festivaly

Jeden svět, Mezinárodní festival hudebních filmů MOFFOM

 

Další dovednosti

Zkušenost s aplikacemi pro počítačem podporovaný překlad (SDL Trados Studio, SDL Edit, Idiom WorldServer)

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“