Překlady a tlumočení

Nabízíme profesionální překladatelské a tlumočnické služby, literární, odborné i soudně ověřené překlady s korekturou v ceně. Tvoříme a časujeme také titulky k filmům. Zajišťujeme konsekutivní, simultánní a konferenční tlumočení včetně tlumočnické techniky. Zkušení tlumočníci s vysokoškolským tlumočnickým vzděláním a akreditací pro instituce EU. Angličtina, němčina, francouzština, španělština.

  • Překládáme publicistické články, studie, školicí materiály, grantové a jiné projekty, zprávy, návody, brožury, smlouvy, dohody, výroční zprávy, tiskové zprávy, obchodní korespondenci, interní dokumenty, finanční výkazy, pozvánky, výběrová řízení, prospekty, audiovizuální materiály a mnohé další. V ceně překladů je zahrnuta korektura druhým překladatelem (revize).
  • Tlumočíme konference, kongresy, zasedání, školení, semináře, přednášky a prezentace, tiskové konference, obchodní a jiná jednání, rozhovory, filmy a mnohé další. Nejčastěji tlumočíme mezi češtinou a některým z hlavních evropských jazyků (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština), ale můžeme nabídnout i kombinaci s jinými jazyky. Nabízíme také tlumočení mezi dvěma cizími jazyky v kombinaci s angličtinou (především francouzština, italština, němčina, ruština, španělština).
  • Korektura textů, které sami překládáme, také označovaná jako revize, je zahrnuta již v ceně překladu. Provádíme ale i jazykové korektury textů, které nám dodají klienti. Na korekturách cizojazyčných textů spolupracujeme s rodilými mluvčími. Pokud jsou texty určené k publikaci, zajišťujeme i předtiskovou korekturu.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“