Kateřina Výborná

Překladatelka, tlumočnice, korektorka na volné noze (od roku 1997)

Konferenční tlumočnice s akreditací pro práci v institucích EU (anglický a španělský jazyk)

Koordinátorka překladatelských a tlumočnických projektů týmu Babylonia

Pracovní jazyky:

čeština – mateřský jazyk

angličtina – aktivní jazyk

španělština – aktivní jazyk

slovenština – pasivní jazyk

 

Vzdělání

2007–2009 Program MBA, ESMA Praha
2004 Právnická fakulta Univerzity Karlovy – právnická angličtina pro překladatele a tlumočníky
1994–2001 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie magisterský program (titul Mgr. 2001)
Hlavní obor: překladatelství-tlumočnictví angličtina, španělština
1998/99 Universidad de Granada (Španělsko) Fakulta tlumočnictví a překladatelství, program Erasmus

Další jazykové studium

2008 Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Španělsko
1999 Bexhill, Velká Británie – program pro studenty překladatelství uspořádaný Klubem rotariánů (Rotary Club)
1997 letní studijní pobyt v Madridu pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí Španělského království
1993–1994 roční studijní pobyt v USA

Profesní zkušenosti

Tlumočení (simultánní a konsekutivní)

Od 2005 do současnosti Tlumočnická akreditace JICS EU (Společný tlumočnický a konferenční servis Evropské komise) pro konferenční tlumočení v institucích EU (Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada) rady ministrů, jednání politických stran, výborů a pracovních skupin, tiskové konference  auditní a jiné mise do České republiky (Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Generální ředitelství cel, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
2013–2014 Výběr mezinárodních konferencí                                     

Mezinárodní rada židovských žen – 22. kongres ICJW –kombinace anglický jazyk / španělský jazyk Konference Gartner IT Leadership Trends 

Mezinárodní konfederace porodních asistentek – 30. kongres ICM – kombinace anglický jazyk / španělský jazyk

Konference CareFusion – lékařská technika, kombinace anglický jazyk / španělský jazyk

OLAF – 19. mezinárodní zasedání skupiny proti pašování cigaret

Dentis – mezinárodní symposium o zubních implantátech –kombinace anglický jazyk / španělský jazyk

Forum 2000 –kombinace anglický jazyk / španělský jazyk

Mezinárodní asociace veřejné dopravy – 31. výroční zasedání – kombinace anglický jazyk / španělský jazyk

Hoerbiger – 2. mezinárodní konference – kombinace anglický jazyk / španělský jazyk

Od 2000 do současnosti (výběr) Senát Parlamentu České republiky (přednášky a semináře), Ministerstvo zahraničních věcí ČR (semináře a konference), MŠMT (semináře o uznávání profesních kvalifikací, reforma terciárního vzdělávání), Ministerstvo vnitra (ochrana osobních údajů), Ministerstvo životního prostředí (jednání, semináře), Česká advokátní komora, Andaluská obchodní komora, Český institut interních auditorů, Pfizer Healthy Ageing Advocacy Forum, Všeobecná fakultní nemocnice – lékařské semináře z oboru revmatologie, Interdent (stomatologie), DentEd – vzdělávání v oblasti stomatologie, AVČR, výzkum trhu (focus groups na různá témata), British Council, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, semináře v oblasti gender studies, European Womenʼs Lobby, zemědělství (BASF Agro), Jan Becher – Karlovarská becherovka, a.s., Skanska 
2002–2005 Projekty předvstupní pomoci – EU Phare Twinning Projekt 2005/017/518.02.04 (CZ/2005/IB/FI/04) – Ministerstvo dopravy Nizozemského království, Ministerstvo financí ČR Implementace PPP v České republice – Projekt CZ 2005/017-518.02.01.01.0001 – ESV Švédsko (Státní finanční ředitelství), Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí ČR Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě (PIFC)

– Projekt CZ-PAO/CBC 2003.8.01 – WME Ltd., Gallo ECF Spa, Centrum pro regionální rozvoj ČR

Technická pomoc auditorům projektů spolufinancovaných z prostředků EU

 

– Projekt CZ2003/04-338.07.0202 – Sofreco (Francie), Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí ČR

Posílení veřejné finanční vnitřní kontroly na regionální úrovni

 

– Projekt CZ03/IB/SO/01, CZ2003/004-338.06.01 – Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království, Česká správa sociálního zabezpečení

Informační systém pro správu volného pohybu osob

 

– Projekt CZ 2002/IB/SPP/01 – příprava na čerpání z Evropského sociálního fondu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

– Projekt CZ02/IB/SO/02 – NICARE (UK), GVG (Německo), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Příprava národního akčního plánu pro sociální začleňování

 

– Projekt CZ2001/IB/SO-02 – STAKES (Národní výzkumné a rozvojové centrum pro sociální otázky a zdravotnictví), Finsko, MPSV, ČSSZ, MZ

Testování připravenosti na aplikaci evropské legislativy v oblasti sociálního zabezpečení

 

– Projekt Consensus III CZ 99/IB/CO-01 (CZ 9915/01) – NICARE (UK), MPSV, ČSSZ

Harmonizace v oblasti sociálního zabezpečení

Překlady (výběr)

  •  Překlad textů publicistického charakteru

Pravidelné překlady článků z časopisu BusinessWeek pro týdeník Euro (2002) a z časopisu The Economist pro týdeník Respekt (2007–2009)

  • Překlad materiálů pro účely projektů Phare

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  • Překlady v oblasti automobilového průmyslu

ESSA Czech, spol. s.r.o.

Překlady technických manuálů, bezpečnostních listů, auditorských zpráv, odborných technických posudků, smluv, nabídek, novinových článků, běžné korespondence

  • Překlad audiovizuálních pořadů – dabing

Filmová a dramatická tvorba – Česká produkční 2000 (pro TV Nova)

Překlady v oblasti sociálního zabezpečení, energetiky, marketingu, reklamy, financí (výroční zprávy, účetní dokumenty, bankovní sektor, manuály pro školení v oblasti interního auditu), sociologie (zprávy významných institucí na téma kriminality, postavení seniorů a postižených osob ve společnosti), práva (různé právní dokumenty a smlouvy, právní posudky), stavebnictví (stavební a projektová dokumentace, zprávy architektonických výzkumů, materiály pro účely odhadců majetku), leasingu, pojišťovnictví a přírodních věd.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“