Helena Koutná

Překladatelka a tlumočnice na volné noze

 

Pracovní jazyky:

čeština – mateřský jazyk

angličtina – aktivní jazyk

ruština – pasivní jazyk

slovenština – pasivní jazyk

 

 

Vzdělání:

1987–1992 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Magisterský program (titul Mgr., 1992)
Překladatelství a tlumočnictví, angličtina a ruština (Katedra překladatelství a tlumočnictví)
2008 Univerzita v Leedsu, Velká Británie
Letní škola tlumočení do angličtiny jako cizího jazyka

Členství v profesních organizacích a akreditace:

 • členka Institutu překladatelství a tlumočnictví (Institute of Translation and Interpreting), Velká Británie
 • členka Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)
 • tlumočnická akreditace pro konferenční servis institucí Evropské unie

Profesní zkušenosti

Překlady

Překlady právnických dokumentů

 • překlady právnických textů pro významnou mezinárodní právnickou firmu CMS Cameron McKenna a pro další klienty (smlouvy, stanovy, právní vyjádření, zákonné předpisy, dokumentace pro partnerství veřejného a soukromého sektoru) – od roku 1993
 • dokumentace pro nabídkové řízení v souvislosti s privatizací plynárenství v České republice
 • právní dokumentace v souvislosti s privatizací největší banky v České republice a Slovenské republice
 • překlady v souvislosti s rozhodčím řízením s významnou českou bankou
 • překlady v souvislosti s rozhodčím řízením ve věci ochrany investic proti České republice

Počítačový hardware a software, tiskárny a kopírky

 • lokalizace softwaru (AutoCAD, FoxBASE+, TomTom)
 • uživatelská rozhraní, uživatelské příručky a výukové programy pro výrobce tiskáren a kopírek (např. Xerox, Star a Brother)
 • software pro mobilní telefony
 • uživatelské příručky a bezpečnostní pokyny pro vysílačky Motorola

Webové stránky

 • webové stránky významného provozovatele datového skladu
 • dealerské webové stránky význačného výrobce automobilů
 • Evropský rok 2010: Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Podnikové dokumenty

 • vnitropodnikové předpisy velkých mezinárodních společností
 • informační bulletin předního výrobce obalových materiálů
 • dvouměsíčník významné celosvětové výrobní společnosti

Pojištění

 • smlouvy a pojistné podmínky řady pojišťoven

Noviny a časopisy

 • překlady článků z časopisu The Economist pro týdeníky Respekt a Ekonom
 • překlady každodenních glos v rubrice Denní zamyšlení Erika Besta pro týdeník Respekt

Překlady a revize filmových titulků

 • DVD titulky pro více než 400 celovečerních filmů (např. Ptáci, Odvaha pod palbou, Diamanty jsou věčné, Dnes neumírej, Fargo, Čtyři svatby a jeden pohřeb, Francouzská spojka, Do naha!, Garfield ve filmu, Hitchcock, Ohnivé vozy, Dvanáct do tuctu, Doba ledová, Neslušný návrh, Kung Fu Panda, Madagaskar 2, Sedm statečných, Master and Commander: Odvrácená strana světa, Monstra vs. Vetřelci, Rain Man, Těžce zamilován, Shrek 2, Thelma a Louise, Něco na té Mary je, Wimbledon, Kód Navajo) a televizních seriálů (24 hodin, Rodina Sopránů, Akta X)
 • DVD titulky pro filmové bonusy a audiokomentáře
 • titulky pro programy webové televize Evropského parlamentu EuroparlTV

Tlumočení (simultánní a konsekutivní)

Instituce Evropské unie

 • od roku 1998, Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada a Evropský soudní dvůr

Právo

 • pracovní schůzky (každodenní právní záležitosti, nákupy podniků, privatizace atd.)
 • vyjednávání o privatizaci největší banky v České republice
 • pracovní schůzky ve věci soudního sporu mezi Českou spořitelnou a společností Unisys
 • rozhodčí řízení ve věci sporu mezi Slovenskou republikou a Českou republikou a významnou českou bankou
 • vyjednávání o pilotním projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice

Odbory

 • pravidelná zasedání Evropských rad zaměstnanců významných evropských společností
 • Kongres EPSU, 2009

Oficiální návštěvy a kulaté stoly

 • panelová debata Václava Havla, Lecha Wałęsy a Gyuly Horna
 • schůzka Nelsona Mandely a Alexandera Dubčeka

Školení

 • odbory, bankovnictví, financování projektů, informatika

Festivaly

 • Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (simultánní tlumočení filmů, úvody projekcí a debaty s diváky, rozhovory s novináři a tiskové konference)
 • Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
 • Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava
 • Festival íránských filmů v Praze
 • Festival Prague Pride

Hlasové komentáře

 • školicí videa, výukové programy, krátké filmy

Publikace

 • Kapesní anglicko-český a česko-anglický slovník (anglicko-česká část)
 • Konverzační příručka češtiny se slovníčkem, Berlitz (překlady, fonetická transkripce a poznámky)

Další dovednosti

 • SDL Trados
 • titulkování v programu WinCAPS

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“