Korektury

Korektura textů, které sami překládáme, také označovaná jako revize, je zahrnuta již v ceně překladu. Provádíme ale i jazykové korektury textů, které nám dodají klienti. Na korekturách cizojazyčných textů spolupracujeme s rodilými mluvčími. Pokud jsou texty určené k publikaci, zajišťujeme i předtiskovou korekturu.

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“