Miroslav Pošta

 • Překladatel, tlumočník, redaktor a korektor na volné noze
 • Vedoucí překladatelských projektů
 • Koordinátor projektů lingvistické validace medicínských dotazníků
 • Externí spolupracovník Ústavu translatologie FF UK
 • Pracovní jazyky:
 • angličtina<>čeština
 • švédština>čeština
 • slovenština>čeština

 

 

Vzdělání:

1994–2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterský program (titul Mgr. 2000)
Hlavní obor: překladatelství-tlumočnictví angličtina (Ústav translatologie)
Doplněk: ekonomie (Katedra ekonomie)
1999 University of Westminster, Londýn – kurs konferenčního tlumočení
1998–2000 Katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – švédština
1997–1998 Právnická fakulta Univerzity Karlovy – právnická angličtina pro překladatele a tlumočníky

Další studium jazyka a zahraniční praxe:

2013–2014 Jazyková škola Mgr. Dana Čepková – kurs chorvatštiny
2002 Folkuniversitetet, Stockholms universitet – kurs švédštiny pro pokročilé
2001 Billströmska folkhögskolan, Tjörn, Švédsko – Švédský institut, Stockholm – kurs švédštiny pro pokročilé
1998 Brusel – tlumočnická stáž v institucích EU
1997 Tenterden, Velká Británie – program pro studenty překladatelství uspořádaný Klubem rotariánů (Rotary Club)

Profesní zkušenosti – ve zkratce

 • Řízení projektů – od roku 2000

projektový vedoucí u mnoha překladatelských a tlumočnických zakázek týmu Babylonia, mj. pravidelný překlad článků z časopisu The Economist pro Respekt (2007–2014), pravidelný překlad článků pro časopis Bloomberg Businessweek Česko (2014/2015)

 • Překlady – od roku 1993

publicistické, obchodní, odborné, vědecké, EU, audiovizuální (titulky, dabing), divadelní, literární

 • Tlumočení – 1998 až 2009

simultánní, konsekutivní – konference, filmové festivaly, obchodní a oficiální cesty, projekty předvstupní pomoci EU

 • Lingvistická validace – od roku 2006

koordinace tvorby české verze medicínských dotazníků (COA – PRO a ClinRO) pro předního světového poskytovatele těchto služeb podle metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO)

 • Nakladatelská činnost – od roku 2011

vydávání e-knih a tištěných knih – beletrie a publikace pro překladatele (Technologie ve službách překladatele, Titulkujeme profesionálně, Umění překladu, Pozvání k překladatelské praxi)

 • Další související činnosti

Korektury, redakce a revize textu, výuka (korpusová lingvistika pro překladatele, audiovizuální překlad – na Ústavu translatologie FF UK)

Profesní zkušenosti – podrobněji

Překlad

 • Překlad publicistických textů

Pravidelný překlad článků z časopisu The Economist pro týdeník Respekt (od. r. 2007) a Ekonom (2009-2012); překlad článků z časopisu BusinessWeek pro týdeník Euro (2002)

 • Překlad audiovizuálních pořadů – titulky, dabing, čtené komentáře

Dokumentární pořady, filmová a dramatická tvorba: překlady pro dabing – Česká produkční 2000, Barrandov Studio aj. (více než 5300 minut filmů a seriálů, vysíláno na TV Nova, TV Prima aj. – CSI: Kriminálka Las Vegas, Odložené případy, Dawsonův svět, S potápěči kolem světa, Čestné modré oči, Mystic Pizza, Nejsem blázen aj.); titulkování filmů pro filmový festival Jeden svět, pro vydavatelství (DVD) i pro samostatné tvůrce; školicí a propagační videopořady

 • Literární překlady (výběr)

Beletrie, literatura faktu: Inger Edelfeldt, Himálajské pohádky knihaHimálajské pohádky audiokniha, Švédské pohádky, Dekji Cchering, Rinčhen Lhamo aj.

Divadelní hry: Henning Mankell, Nilo CruzMattias Brunn aj.

 • Překlad textů v rámci projektů Phare a technické pomoci, dokumenty EU

Interní audit ve veřejném sektoru (Ministerstvo financí, krajské úřady, Sofreco, ESV); koordinace sociálního zabezpečení v EU včetně překladu řady rozsudků Evropského soudního dvora (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení), sociální začleňování (Ministerstvo práce a sociálních věcí), rovnost mužů a žen na pracovišti (Ministerstvo práce a sociálních věcí), systém EDIS (Ministerstvo financí), postupy při zadávání veřejných zakázek v EU (Ústav mezinárodních vztahů) aj.

 • Odborné medicínské, farmaceutické, biologické a sociologické studie, resumé, manuály

Pro odborníky z univerzitních a klinických pracovišť (Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita Karlova), produkty v oblasti diabetologie (IBC Medica, Medtronic)

 • Další obory: rozvojová pomoc a lidská práva, zajišťování jakosti, bankovnictví, firemní materiály, marketing, telekomunikace, výběrová řízení, právnické dokumenty, smlouvy, dohody, protokoly, výroční zprávy, katalogy, manuály aj.

Tlumočení (simultánní a konsekutivní)

 • Jednání, přednášky, konference a zahraniční cesty – Senát Parlamentu České republiky

Zahraniční odbor Senátu PČR

 • Životní prostředí – obchodování se skleníkovými plyny, EIA, IPPC, biodiverzita, změna klimatu, znečištění, nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí, peer review prováděné Evropskou komisí a OECD (včetně simultánního tlumočení zasedání OECD v Paříži), tlumočení pro ministra, týden udržitelného rozvoje; Nadace Heinricha Bölla

 • Filmové a divadelní festivaly

Simultánní tlumočení filmů a diskusí na Festivalu dokumentárních filmů Jihlava, Jeden svět, Finále Plzeň, Techfilm, Festival Divadlo Plzeň

 • Projekty předvstupní pomoci (EU Phare Twinning) a technické pomoci

Řada školení a jednání: Ministerstvo financí (interní audit ve veřejné správě), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení (sociální zabezpečení v EU, sociální začleňování, rovnost mužů a žen aj.), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zadávání veřejných zakázek, budování partnerství, Evropský sociální fond, uznávání kvalifikací), Centrum pro regionální rozvoj (externí audit projektů spolufinancovaných EU), Ministerstvo pro místní rozvoj (využívání strukturálních fondů), Sofreco a krajské úřady (interní audit)

 • Mnoho dalších konferencí, seminářů, jednání a pracovních cest

Prevence kriminality (Magistrát hl. m. Prahy), vzdělávání pracovníků místních samospráv (Magistrát hl. m. Prahy), obchodování s lidmi (La Strada), zemědělské přípravky a budoucnost zemědělství (BASF Agro), studijní návštěva českých univerzitních funkcionářů na švédských vysokých školách (Centrum pro studium vysokého školství), školení v oblasti marketingu a managementu (zejména vydavatelský průmysl, strojírenství, maloobchod), focus groups (skupinová šetření o různých produktech – od nápojů až po kreditní karty), právní jednání a audit informačních technologií (penzijní fond), audity, porady managementu, pohovory, školení, obchodní jednání, výběrová řízení

Lingvistická validace

 • Koordinace tvorby české verze medicínských dotazníků – pro přední firmu v oblasti lingvistické validace

Korektury, jazyková revize a redakční práce

 • Revize překladů článků z časopisu Bloomberg Businessweek, článků z časopisu The Economist pro týdeník Respekt a Ekonom, z časopisu BusinessWeek pro týdeník Euro
 • Právní předpisy Evropské unie – Evropská centrální banka, projekty Phare
 • Odborné texty, firemní a finanční materiály, novinové články apod. (tisíce stran od r. 1998)
 • Prague 2000 Daily – korektury anglického textu MF Dnes a The Prague Post
 • Korektury překladů krásné literatury a filmových titulků

Výuka

 • Kursy a přednášky o využívání moderních nástrojů při překladu a korpusově podporovaného překladu, překladu audiovizuálních děl (dabing, titulky)
  Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Autorská činnost

Další dovednosti

 • Titulkování filmů v programu Subtitle Workshop, VisualSubSync aj.
 • SDL Trados Studio 2017

„Všechno prý začalo v Babylónu.
Od zmatení jazyků lidstvo potřebuje překladatele a tlumočníky.“